Hypnose Gentofte behandlinger

– med hypnose guides du i en positiv retning

Under hypnose behandling oplever nogen, at eksempelvis ubehag eller smerter i kroppen aftager eller forsvinder helt, når terapien står på – ja, fordi forandringer forstærker.

Med Hypnose Gentofte får du en behandling der er bygget trinvist op og er en metode indenfor hypnose, der har vist sig yderst effektivt, når vi har at gøre med alle former for tilstande, der bunder i såkaldt negative følelser som angst, vrede og ked-af-det-hed.

Hypnose Vejle

Følelser

Følelser har et formål. De skal få os til at reagere instinktivt på situationer og ting, vi oplever. Ofte for, at der ikke skal ske os noget

Hvornår virker hypnose behandling?

Næsten alle typer af problematikker kan behandles gennem hypnose. Og alle personer, der ønsker forandring i deres liv, kan få gavn af denne form for terapi. Alle personer med normal intelligens, der er i stand til at koncentrere sig og følge simple instruktioner, kan have stor glæde af hypnose

Følelser har et formål. De skal få os til at reagere instinktivt på situationer og ting, vi oplever. Ofte for, at der ikke skal ske os noget.

Tit kobler der sig en kropslig reaktion på følelsen som for eksempel hjertebanken, en “knude i maven”, en følelse af at halsen snører sig sammen eller gråden ligger lige under overfladen…

…og oplever vi en lignende situation senere i livet, vender den samme følelse tilbage i kroppen.

Nogle gange kraftigere end første gang. Og dermed begynder der at ske koblinger mellem oplevelser og kropslige reaktioner, der kan fylde mere og mere. En dag er bægeret fuldt og pludselig føles det som om, at det flyder over.

Og vi kan ikke længere overskue, hvad der sker indeni os eller forstå, hvorfor vi reagerer så kraftigt på situationer og på noget, andre mennesker gør eller siger.

Følelser har et oprindeligt formål – det er måden, vores tanker og krop håndterer følelserne på, der er uhensigtsmæssig.

Behandling af negative følelser

Forestil dig, at en negativ følelse er en perle. De fleste af os kommer til verden med en snor uden sorte perler. Vi er glade og trygge og har mod på livet.

En dag oplever vi noget, der slår en knude på snoren og trækker en sort perle på snoren. Perlen lander på knuden. Nogle oplever det meget tidligt i deres liv, andre senere. Men alle går vi rundt med vores egen perlesnor, der kan være kort eller meget lang.

Senere negative følelser danner nye perler, der trækkes på snoren. Pludselig har vi en lang række perler, et virvar, som vi slet ikke kan finde oprindelsen på længere. Vi føler os frustrerede, irriterede, med “kort lunte”, triste, skyldbetyngede, angste, stressede, vi keder os og har en følelse af tomhed indeni. Og vi kan slet ikke finde ud af, hvorfor vi har det sådan. Vi ved slet ikke, hvordan vi skal få løsnet knuden, så de negative, sorte perler kan forsvinde fra vores liv igen.

Den negative spiral

Føler du, du sidder fast i en nedadgående negativ spiral. En spiral, hvor tingene bliver værre og værre, føles mere og mere uoverskuelige?

Hvor bægeret er fuldt? Hvor der blot skal små afbrydelser og forstyrrelser til, førend hele læsset vælter og du bliver opfarende, irriteret og frustreret. Eller ked af det og sidder med en følelse af, at du ikke er god nok og har gjort noget forkert.

Hypnose Vejle