Mad og træning var afledning

Jeg opsøgte Katja på baggrund af udfordringer i forhold til mad, herunder overspisninger og en overdreven stor del tankevirksomhed fokuseret på mad, og udfordringer med (tvangs-)træning.

I forløbet med Katja har jeg opdaget, hvad der lå til grund for ovennævnte udfordringer, og at maden og træningen blot har været en måde at kanalisere andre svære følelser og tankemønstre ud på.

Vi fandt i samspil mellem samtale og hypnose ind til sagens kerne. Jeg har arbejdet med at forstå dele af mig selv, som har gået misforstået forbi. Vi har således både talt om filosofiske, psykologiske og sociologiske emner og tendenser i individer og samfund, men på grund af Katjas ærlige – men meget kærlige – forklaringer og spørgsmål, har jeg kunne forholde mig til noget mere konkret og nøgternt i en ellers irrationel sammenhæng.

Jeg har lært at give mere slip, være mere afslappet og bare VÆRE. Jeg har lært at observere mig selv, for på den måde at skubbe mig selv ud af det spor, som jeg var kørt fast i. En indre ro har indfundet sig. Ikke alle forandringer er nemme at sætte ord på. Jeg mærker bare en tydelig forandring i min måde at tilgå mig selv, som også viser sig i mit billede af verden. Det er som om, mit indre er blevet mere lyst.

Jeg er taknemmelig for den indsigt og de redskaber, som jeg har fået med!

/Anne-Sofie, 21 år